Phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh kính xây dựng

#1
  • Bạn đang sản xuất và kinh doanh kính xây dựng, kính cường lực.
  • Công việc đòi hỏi bạn phải quản lý rất nhiều thứ: Tiền gia công, khoét lỗ, mài cạnh....
  • Sổ sách và Excel đã quá tải? Đã đến lúc bạn tìm cho mình một công cụ hỗ trợ tốt hơn.
Với những tính năng tuyệt vời được THIẾT KẾ RIÊNG cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh kính xây dựng. Phần mềm quản lý Mekong soft chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo.

Quản lý kho

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FAWi8xbc2Xgh-aBIlbRCKAC7oRI2_VNeoheCRdZ86fCZ3CK7FcOxHI_OCTfLMtL47NN84uQxwD3Mf5rle01eWTy6383pDJmvLzmGLXBomE55LWDcPNMPyK-yyxekM8ZED2SPVXpAB&hash=dad981a9b3c95021f6f7339349bebd30

- Tạo và quản lý kho (kho nguyên liệu, kho linh kiện, kho thành phẩm,..)
- Nhập, xuất kho, hàng hóa trả lại.

Quản lý quá trình sản xuất

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FdSXCQ7ydcrkDAjATEG6_jA4INbDYx4qYjzr4W8AtOJ16GA3rxAQLuBqzfYYjLwudSPBL-x7aD1TWLGudsRmjjDhhbx9X_RKSsHW-qB0V171siXi5ZUiUPqDq-__JNg9Gnru-r2CS&hash=add2fe0b66cfc2a6e99d4480714ddde6

- Lập định mức sản xuất.
- Lập lệnh sản xuất. Phân tích tình hình nguyên liệu, linh kiện trong kho để hỗ trợ lập lệnh sản xuất.
- Tổ chức, định nghĩa danh mục Nguyên liệu, linh kiện/ Bán thành phẩm, thành phẩm rõ ràng.

Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp

- Import dữ liệu khách hàng, nhà cung cấp từ file excel
- Quản lý chi tiết thông tin khách hàng/ nhà cung cấp
- Quản lý định mức nợ, ngày tới hạn nợ khách hàng/ nhà cung cấp
- Thiết lập loại giá theo từng khách hàng (giá nhập, giá bán lẻ, giá bán sỉ, giá đặc biệt…)

Quản lý bán hàng

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FXqJNO9TZRsuiwK78ZrF4TMGNtMq2ZOZYqYd6dMd-39MLP041yv2P-WOjrBe67TEOLnHrsUxPR8YlHIxn6K6lv1ZyxJZWYxwsC48ejlf6zcU_n5uK-Sh7eYho4xeXrPnX1kG0jiW_&hash=3b59a2aa4c8c09720f7adf38c23ddd93

- Thông tin khách hàng.
- Công nợ khách hàng.
- Hoa hồng khách hàng.
- Chi phí vận chuyển.
- Bảng giá.
- Doanh thu trên từng nhân viên kinh doanh.

Quản lý thu - chi

- Quản lý dòng tiền, hoạt động thu - chi
- Lập/ in phiếu thu/ chi nhanh chóng
- Tổng kết thu chi tồn quỹ

Báo cáo thống kê

- Báo cáo công nợ nhà cung cấp, công nợ khách hàng.
- Báo cáo nợ vượt mức.
- Báo cáo tổng hợp Nhập xuất tồn hàng hóa.
- Báo cáo bán hàng trong ngày.
- Báo cáo thu chi.
- Các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh kính xây dựng Mekong Soft cho phép phân quyền chi tiết cho từng user.

Ngoài ra, Mekong Soft còn tích hợp xem báo cáo trên mobile, rất thuận tiện cho những chủ cửa hàng thường xuyên di chuyển.

Hiện tại, Mekong Soft cho người dùng tải và dùng thử miễn phí phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh kính xây dựng trong 2 tuần với đầy đủ nghiệp vụ.

Để tải phần mềm về sử dụng bạn ấn vào link sau: mekongsoft.com.vn

Chúc bạn thành công và tìm được giải pháp quản lý hiệu quả!
 
Top