Dự án kệ sàn chứa hàng - mezzanine floor của Tín Đạt JSC

#1
Trân trọng chúc mừng Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Tín Đạt JSC hoàn thành xong dự án kệ chứa hàng mezzanine floor
Dự án kệ chứa hàng Mezzanine floor của Tín Đạt JSC. Dự án này nằm trong Kho hậu cần của công ty dừa bến tre. Hệ thống được Tín Đạt JSC thiết kế và làm việc chặt chẽ với trưởng nhóm lắp đặt, từ kho đo lường, kho thiết kế, xác nhận thiết kế, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm, chấp nhận, sử dụng chính thức. Dưới là một số hình ảnh về quá trình lắp đặt của loại kệ này.

Tiếp theo là một số hình ảnh của dự án này.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FHFRqXm5ZEB1nxtfkLvV2AoNExInEwj_2JQF435R4j2LTxgT9XVb1bmkgaAPnwU4rs2wLpdOZQGAZKbQT3DyzVxwkywOx8KHGifxnR8tFuPYOuaXW2GmHobObAbrMaAw2RQcXUyw0&hash=2f8139aeea53bbef6a5a551052239237

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2Fkb21FRYNSUHWTl2j6uNyQZHMu9tsZj3Xyq1W6H3FvLtE3_hkEwZVRsLAswIVmTLuiNFEq2KFnTsNeIBEZ569woaXa3XxUE25oawCwlxSCruSy0mx3hxkHhbPK6q3M0UDTcOJieUL&hash=f4c946a3d1f82f67722726baeed942a8

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FQV0m5CrTGj5pZsKULznZd39qrmTCMJWXOzmQLXD28OqzdUgqJtG7Mxz94aVw1Il557yBWLBK72l4Abea6RvXqxs5JUGuvdBVttLw-AWey86c_rwdQI9Seidelwnt5r50zojrMfLy&hash=197cc4da2710f594a875646e0d8f91b6

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2FfAUZEUv_faf6ZI3wPFpg77WBc6gzWtw7_soqU42BzClStaLqT-cCy11yBzlOxKSIw-j8__TjVlFM44ZZWscd6ZIlf-GneBnvNJ1LoQgDgUpX2MVt8djagpsoU0sp8iBs4OetS3Be&hash=7004afcfc5bee95c26cda2ae4c75ecc4

Ngoài kệ mezzanine floor - Tín Đạt JSC còn lắp đặt các kệ chứa hàng khác. Hãy liên lạc với Tín Đạt JSC để được tư vấn - thiết kế - lắp đặt.
 
Top