Bán nhà chịu thuế gì?

hungk10

New member
Xác minh
#1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fjaguarresources.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FHy_2TeBUI-unnamed-3.jpg&hash=d9ac77fb95d8e78b4c42fe4258149b25

Công dân có quyền mua bán, kinh doanh bất động sản như nhà đất, đất đai,… một cách tự do và theo ý chí của mình trong phạm vi mà pháp luật cho phép. Vì vậy mà khi thực hiện giao dịch, công dân có nghĩa vụ phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế phí khi mua bán nhà đất mà nhà nước đã quy định. Khi mua bán nhà đất, người bán và người mua đều phải đóng thuế phí theo quy định để có thể hoàn thành được thủ tục mua bán nhà đất và chuyển nhượng được quyền sử dụng đất một cách hợp pháp.

các loại thuế phí khi mua bán nhà đất
Để đảm bảo thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được diễn ra nhanh chóng và hợp pháp thì trong một thời hạn cho trước, người bán và người mua phải thanh toán xong các khoản thuế, phí cần đóng theo quy định của pháp luật cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy thì gồm có các loại thuế phí nào cần phải chi trả khi mua bán nhà đất ? Đầu tiên phải kể đến đó là thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân được tính dựa theo giá chuyển nhượng mà hai bên đã giao kết, cụ thể công thức là thuế thu nhập cá nhân = 2%x giá chuyển nhượng. Trong trường hợp giá chuyển nhượng của nhà đất đó thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định ban hành thì mức thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính dựa trên giá đất trong bảng giá ban hành của UBND

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fssl.latcdn.com%2Fimg%2FHy_2TeBUI-unnamed-3.jpg&hash=37f220589a6703c249dc13011533a159


Tiếp theo là lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ được tính bằng công thức : lệ phí trước bạ = 0,5% x giá chuyển nhượng. Điểm khác biệt giữa lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân là nếu giá chuyển nhượng giữa bên bán và bên mua thấp hơn giá đất được ban hành trong bảng giá của UBND thì lệ phí trước bạ sẽ được tính theo giá chuyển nhượng mà hai bên đã thỏa thuận và giao kết. Tiếp theo là thuế thẩm định. Thuế này áp dụng trong các trường hợp nhà đất cần được thẩm định bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và mức thuế thẩm định được quy định bởi hội đồng nhân dân từng tỉnh thành.

bên bán nhà chịu thuế
Theo quy định của pháp luật thì trong số các loại thuế phí cần đóng khi mua bán nhà đất, bên bán nhà đất phải chi trả phần thuế thu nhập cá nhân của mình.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fssl.latcdn.com%2Fimg%2FS1Fn6eBU8-cac-loai-thue-phi-phai-nop-khi-mua-ban-chuyen-nhuong-nha-dat.jpg&hash=e4607f364b2ff4a1533bb9d703c5c752


Tuy nhiên không áp đặt nghĩa vụ này cho một bên phía bán nhà mà có thể thay đổi, trong trường hợp hai bên giao kết và bên mua là người chịu trách nhiệm thanh toán thì bên bán không phải thanh toán thuế thu nhập cá nhân nữa. Còn đối với lệ phí trước bạ thì người thanh toán phải là người mua nhà đất.

người mua đất phải đóng thuế gì ?
Về phía bên mua đất thì nếu không có thỏa thuận nào khác, bên mua đất sẽ là bên có nghĩa vụ đóng lệ phí trước bạ. Tuy nhiên đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ có thể được thay đổi một cách linh hoạt nếu như các bên có sự thỏa thuận và đi đến quyết định cuối cùng. Dù là bên bán hay bên mua thanh toán thuế phí thì công thức tính vẫn không thay đổi.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fssl.latcdn.com%2Fimg%2FBkeFhaerLI-thue-dat-dai.jpg&hash=a7de9607aa157c6a34e06fdba252a009


Bên cạnh thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ thì người bán và người mua còn có thể phải chi trả các mức thuế phí khi mua bán nhà đất khác phát sinh như phí thẩm định tài sản, lệ phí địa chính, thẩm định đo đạc, lệ phí công chứng,.. và có thể thay đổi bên thanh toán thông qua sự trao đổi, bàn bạc và thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích
 
Top